+
whatsapp whatsapp whatsapp

Almanya İthalat/İhracat Hizmetleri


Almanya İthalat/İhracat Hizmetleri

Almanya, yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi ile yerli işletmelerimiz için uzun vadeli potansiyel sunmaktadır. Yüksek nüfusu, üretim ve alım gücüyle hem Türkiye hem de diğer dünya ülkeleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret ortağıdır.

Almanya, 83,13 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en yüksek nüfusa sahip ülkesidir. 2019 yılındaki 3,84 trilyon dolarlık GSYH büyüklüğü ile Avrupa Birliği’nde lider, dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Dünya ithalatındaki %6,5 lik payı ile Amerika ve Çin’in ardından en çok ithalat yapan 3. ülke konumundadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verisine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,56 oranında büyüyen Almanya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle yıllık -%7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, ülkemizden 2019 yılında gerçekleştirdiği 16,6 milyar dolarlık ihracat ile Almanya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke statüsündedir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasındaki lider pozisyonunu uzun yıllardır koruyan Almanya, toplam ihracatımız içerisinde 2005-2019 yılları arasında yıllık ortalama %10’luk sürdürülebilir bir paya sahiptir. Türkiye’nin ithalat verisine bakıldığında ise, 2019 yılındaki 19,27 milyar dolarlık ithalat ile Türkiye, toplam ithalatının %9’unu Almanya’dan yapmaktadır. Çift taraflı ticaretimizin 35 milyar doları aştığı Almanya ile ticaret ortaklığımızın gelecek yıllarda korunması öngörülmektedir.

Alman ekonomisinin uzun yıllardır itici gücü olan imalat sanayinin en gelişmiş sektörleri arasında sanayi makinaları, otomotiv ve kimya endüstrisi yer almaktadır. Son yıllarda bu sektörlerin yanı sıra  artan globalteknoloji yatırımlarını takiben Almanya da telekomunikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarına verdiği önemi artırmıştır. Bu geçişin en önemli örneğini üretim firması olmaktan çıkıp geleceğin mobilite (hareketlilik) hizmet sağlayıcısı olma hedefiyle 2023 yılına kadar 30 milyar euro yatırım kararı alan Alman otomobil devi Volkswagen göstermiştir.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracatın yarısını oluşturan en önemli ilk üç sektör arasında otomotiv ve aksesuarları, makine ve tekstil yer almaktadır. Otomotiv sektöründeki ihracatımız 2015-2019 yılları arasında ortalama %11 büyüyerek, bu 3 sektör arasından en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Tüm sektörlere bakıldığında ise, 2015-2019 yılları arasında %31 ile en yüksek ihracat büyümesi değerli taşlar ve metaller sektöründe yaşanmıştır.

Almanya endüstrisindeki ve ekonomisindeki dijitalleşmenin, ülkenin tüm sektörlerini etkilemesi ve iş modelleri, üretim süreçleri, dijital pazarlar ve tedarik zincirleri ile ilgili yeni fırsatlar geliştirmesi öngörülmektedir. Türkiye’den üreticilerin de bu dijitalleşme sürecini yakından takip etmesi ve yeni fırsatlara uygun çevik hamleler yapması Almanya ile ticari ortaklığımızı güçlendirici etki yaratacaktır.


Almanya İthalat/İhracat Hizmetleri


Almanya İthalat/İhracat Hizmetleri

Almanya, yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi ile yerli işletmelerimiz için uzun vadeli potansiyel sunmaktadır. Yüksek nüfusu, üretim ve alım gücüyle hem Türkiye hem de diğer dünya ülkeleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret ortağıdır.

Almanya, 83,13 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en yüksek nüfusa sahip ülkesidir. 2019 yılındaki 3,84 trilyon dolarlık GSYH büyüklüğü ile Avrupa Birliği’nde lider, dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Dünya ithalatındaki %6,5 lik payı ile Amerika ve Çin’in ardından en çok ithalat yapan 3. ülke konumundadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verisine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,56 oranında büyüyen Almanya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle yıllık -%7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, ülkemizden 2019 yılında gerçekleştirdiği 16,6 milyar dolarlık ihracat ile Almanya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke statüsündedir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasındaki lider pozisyonunu uzun yıllardır koruyan Almanya, toplam ihracatımız içerisinde 2005-2019 yılları arasında yıllık ortalama %10’luk sürdürülebilir bir paya sahiptir. Türkiye’nin ithalat verisine bakıldığında ise, 2019 yılındaki 19,27 milyar dolarlık ithalat ile Türkiye, toplam ithalatının %9’unu Almanya’dan yapmaktadır. Çift taraflı ticaretimizin 35 milyar doları aştığı Almanya ile ticaret ortaklığımızın gelecek yıllarda korunması öngörülmektedir.

Alman ekonomisinin uzun yıllardır itici gücü olan imalat sanayinin en gelişmiş sektörleri arasında sanayi makinaları, otomotiv ve kimya endüstrisi yer almaktadır. Son yıllarda bu sektörlerin yanı sıra  artan globalteknoloji yatırımlarını takiben Almanya da telekomunikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarına verdiği önemi artırmıştır. Bu geçişin en önemli örneğini üretim firması olmaktan çıkıp geleceğin mobilite (hareketlilik) hizmet sağlayıcısı olma hedefiyle 2023 yılına kadar 30 milyar euro yatırım kararı alan Alman otomobil devi Volkswagen göstermiştir.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracatın yarısını oluşturan en önemli ilk üç sektör arasında otomotiv ve aksesuarları, makine ve tekstil yer almaktadır. Otomotiv sektöründeki ihracatımız 2015-2019 yılları arasında ortalama %11 büyüyerek, bu 3 sektör arasından en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Tüm sektörlere bakıldığında ise, 2015-2019 yılları arasında %31 ile en yüksek ihracat büyümesi değerli taşlar ve metaller sektöründe yaşanmıştır.

Almanya endüstrisindeki ve ekonomisindeki dijitalleşmenin, ülkenin tüm sektörlerini etkilemesi ve iş modelleri, üretim süreçleri, dijital pazarlar ve tedarik zincirleri ile ilgili yeni fırsatlar geliştirmesi öngörülmektedir. Türkiye’den üreticilerin de bu dijitalleşme sürecini yakından takip etmesi ve yeni fırsatlara uygun çevik hamleler yapması Almanya ile ticari ortaklığımızı güçlendirici etki yaratacaktır.